Gå til hovedindhold

Aktiviteter

Om arbejdet med vokseninitierede og spontane aktiviteter

Planlagte vokseninitierede aktiviteter:

Her skaber vi sociale fællesskaber, hvor alle børn kan indgå og trives.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og agerer med denne bevidsthed. Læringsmiljøet tilrettelægges ud fra det enkelte barns og/eller børnegruppens behov.

Nogle kompetencer udvikles rigtig godt gennem børnenes sociale samvær, mens andre har et bedre afsæt i strukturerede, voksenstyrede aktiviteter.

 

Spontane aktiviteter:

Selv om dagligdagen som udgangspunkt er tilrettelagt og forberedt, kan der selvfølgelig ske afvigelser hvor vi spontant kan gribe og gennemfører egne eller børnenes ideer.

Den umiddelbarhed og glæde der ofte er forbundet med spontaniteten giver følelsen af, at man er noget særligt.

Initiativer kan vokse nedefra