Gå til hovedindhold

Pædagogisk-didaktiske overvejelser

Her kan du læse om vores tilgang til læring.

Mød hinanden med et smil

Læringsmiljø er ikke ”et sted”, men er alle de processer hvor børnene indgår i fællesskaber, relationer og samspil.

På den måde bevæger børnene sig hele dagen ud og ind af de forskellige læringsrum.

Læringsrummene opstår i, og omkring børnenes lege, planlagte vokseninitierede aktiviteter, de daglige rutiner, kulturen i huset og meget mere. Det er her vi skal give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Læring er en proces, hvor barnet som aktiv part skaber sin egen læring alene eller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Denne proces skal ses i sammenhæng med barnets behov og de sociale sammenhænge barnet befinder sig i.

Læring bliver på den måde både noget der sker for det enkelte barn, men også for børnegruppen som helhed.

Barnets sprog, tænkning, forståelse, færdigheder, følelser og kropslige handlinger udvikles gradvist i dette samspil med andre børn og voksne.

På den måde, bliver relationer mellem barn/barn og barn/voksen det bærende element for al læring og udvikling.