Gå til hovedindhold

Værdier

Bording Børnebys værdier: Dialog, Tillid og Ansvarlighed

Fællesskab er en fælles sag

I Bording Børneby har vi formuleret de værdier vi ønsker, skal være kendetegnende for os

Dialog:  

At vi har et åbent og ærligt samarbejde

  • At der er gode relationer i samarbejdet børn, forældre, kolleger, andre samarbejdspartnere
  • At forældrene trives i samarbejdet og er trygge
  • At vi er imødekommende og lyttende

Tillid:    

At alle oplever trivsel og tryghed i et positivt og favnende miljø

  • Et fællesskab hvor alle føler sig værdifulde
  • Tætte relationer hvor man bliver hørt og set
  • Tydelige, nærværende og anerkendende voksne

Ansvarlighed: 

At vi arbejder med høj faglighed og alsidig læring

  • Vi handler og tilrettelægger ud fra det enkelte barns behov
  • Vi skaber inkluderende fællesskaber

Vi arbejder med både” faglig læring” og ”livslæring”