Gå til hovedindhold

Præsentation

Om Bording Børneby

Bording Børneby er en institution med 120 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser.

Institutionen åbnede d. 23. april 2019.

Børnehaven var tidligere fordelt på 3 huse og der har ikke været vuggestuetilbud i Bording.

 

Bording Børneby er gruppeopdelt med faste stuer. I børnehaven rummer grupperne hele aldersspektret. Det afholder os ikke fra at lave tiltag målrettet en enkelt aldersgruppe, også på tværs af huset. Det gælder bl.a. i arbejdet med den ældste årgang inden skolestarten.

Vores vuggestue startede 1. maj 2019 og med udgangen af februar 2020 har vi fyldt alle pladser. Spredningen i børnenes alder i vuggestuen er fin, så vi får løbende afgang og tilgang.

 

På personalesiden, er der to faste medarbejdere på stuerne i børnehaven. De suppleres af enkelte medarbejdere på nedsat timetal, medarbejdere i fleksjob og studerende fra de pædagogiske uddannelser.

I vuggestuen er der 4 faste medarbejdere og en stilling til pædagogstuderende. Lige som i børnehaven suppleres de af kolleger med nedsat timetal/fleksjob mm.

Herudover har vi et tæt samarbejde med vores jobcenter og har ofte forskellige praktikforløb.

 

Bording Børneby har fuldkost-ordning for alle. Maden tilberedes fra bunden i vores eget køkken Her har vi 2 faste ansættelser suppleret praktikanter og ansatte på nedsat tid eller i fleksjob.

 

Bording Børneby giver os rigtig gode rammer for vores arbejde. De fysiske rammer er indbydende med masser af lys og luft. Vi har været med i hele processen omkring byggeriet og kan se en lang række af vores ideer og ønsker er omsat i byggeriet.

Vores muligheder for udeliv er rigtig gode. Vi har en stor velindrettet legeplads, med bl.a. ude-køkken, bål-hus og legeredskaber.

Her kan du se Visionen for dagtilbud i Ikast-Brande kommune.

Bording Børneby