Gå til hovedindhold

Tilsyn

Tilsynsrapport

I Ikast-Brande kommune er tilsynet med daginstitutioner baseret på dialog.

Tilsynet består af 3 trin.

Første trin handler om de lovpligtige forhold. Er der en arbejdsmiljø vurdering - en beredskabsplan - førstehjælpskurser - kendskab til skærpet underretningspligt mm. Disse belyses gennem et spørgeskema der besvares i institutionens MED-udvalg

Næste trin er et dagsbesøg af den tilsynsførende. Her op lever den tilsynsførende institutionens dagligdag, rytme, rutiner, pædagogik, omgangsform, dialog mm. Før besøget er der en drøftelse af mulige fokusområder mellem den tilsynsførende og institutionslederen. Under besøget kan den tilsynsførende gå i  dialog med medarbejderne og som afslutning på besøget er der igen en kort drøftelse med ledelsen.

På baggrund af besøget udarbejdes en tilsynsrapport. Denne drøftes på en møde fælles for bestyrelsen og medarbejderne. Her er Daginstitutionschefen mødeleder. Der udarbejdes referat/handleplaner som - sammen med tilsynsrapporten offentliggøres på institutionens hjemmeside