; ; Tilsyn
Gå til hovedindhold

Tilsyn

Tilsynsrapport

I Ikast-Brande kommune er tilsynet med daginstitutioner baseret på dialog.

Tilsynet består af 3 trin.

Første trin handler om de lovpligtige elementer som f.eks. -  Er der en arbejdsmiljø vurdering - en beredskabsplan - førstehjælpskurser - kendskab til skærpet underretningspligt mm. Så bliver der også indsamlet en masse anden information gennem f.eks. institutionens sprogvurderinger - hjernen og hjertet - trivselsundersøgelser - ledervurderinger - og via samarbejdspartneres oplevelse af institutionen f.eks PPR.

Som et nyt element er der her i 22 også udsendt et spørgeskema til bestyrelsen forud for tilsynet.

Næste trin er et dagsbesøg af den tilsynsførende. Her op lever den tilsynsførende institutionens dagligdag, rytme, rutiner, pædagogik, omgangsform, dialog mm. Før besøget er der en drøftelse af mulige fokusområder mellem den tilsynsførende og institutionslederen. Under besøget kan den tilsynsførende gå i  dialog med medarbejderne og som afslutning på besøget er der igen en kort drøftelse med ledelsen.

På baggrund af besøget udarbejdes en tilsynsrapport.

Det sidste trin er "tilsynsmødet". Her bliver rapporten drøftet mellem dagtilbudschefen, forældrebestyrelsen , medarbejder repræsentanter og ledelse. Her er Daginstitutionschefen mødeleder og der udarbejdes referat/handleplaner som - sammen med tilsynsrapporten offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Tilsyn

Her kan du se referatet fra Tilsynsmødet d. 25. oktober 2022

Her finder du referatet fra tilsynsmødet 16.-6.-2021